Rozcestník

Rostlinná výroba

Společnost AGRA Český ráj a.s. hospodaří cca na 970 ha zemědělské půdy na katastrech v okolí Turnova. Mezi hlavní produkty  rostlinné výroby patří obilí, řepka, cukrová řepa a krmivová základna pro živočišnou výrobu.  
+

Živočišná výroba

AGRA Český ráj a.s. chová cca 500 ks skotu. Na středisku Vyskeř jsou chovány krávy s tržní produkcí mléka. Na pastvninách v k.ú. Olešnice u Turnova, Kacanovy, Mašov u turnova, Vyskeř a Bukovina u Turnova jsou chovány krávy bez tržní produkci mléka. Část skotu je vykrmována na VKV v Olešnici.
+

Prodej vlastního masa

Prodej vlastního hovězího masa ze zvířat odchovaných na pastvinách Českého ráje, odvěšeného, zpracovaného ve vlastní bourárně byl již  zahájen v prodejničce v administrativní budově na Všeni. Více zde: www.agraceskyraj.cz/bourarna/
+

Stravování a ubytování

Stravování a odběr obědů ve vlastní jídelně na Všeni. Jídelní lístek zde: www.agroceskyraj.cz/produkty/jidelni-listek/
+

Novinky