Kontakt

Název společnosti: AGRA Český ráj a.s.

Registrace u OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3501                                    

Sídlo: Všeň 124, PSČ 512 65                                      

IČO: 05325684                                                         

DIČ: CZ05325684

E-mail:  mail@agraceskyraj.cz 

 

Všeň - ústředí, ekonomický úsek:

Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. - předseda správní rady

605 551 551

Sekretariát Petra Paločková - tel. 601 380 967

 

Kuchyň

 Jitka Polášková - vedoucí kuchyně   -  tel. 601 380 968 - kuchyn@agraceskyraj.cz

Přepeře - mechanizační středisko:

Ing. Anna Duffková - vedoucí rostlinné výroby  - tel. 601 380 966, 776 192 500

Živočišná výroba

Lukáš Jakubů, DiS. - hlavní zootechnik; správa nemovitostí   -  tel. 724 820 089

 

AGRA Český ráj a.s.

Všeň 124
512 65 Všeň
601 380 967
mail@agraceskyraj.cz
Vytvořeno službou Webnode