Rostlinná výroba

Hospodaříme cca na 970 ha zemědělské půdy na katastrech v okolí Turnova.

Mezi naše hlavní produkty rostlinné výroby patří obilí, řepka, cukrová řepa a krmivová základna pro živočišnou výrobu.

AGRA Český ráj a.s.

Všeň 124
512 65 Všeň
601 380 967
mail@agraceskyraj.cz
Vytvořeno službou Webnode